Školka a dětské centrum Borůvka

Školka a dětské centrum Borůvka


" školka plná poznání "

Aktuality:
Plán akcí na Květen:


2.5. Jaroslav Uhlíř – Hodina zpěvu ve zvěřinci (KD Šumperk, Sovičky a nejstarší Myšky)
3.5. Besídka ke dni maminek – Myšky
6.5. Knihovna
13.5. Filmové pohádky
18.5. Besídka ke dni maminek - Sovičky
20.5. Návštěva 5. ZŠ – téma „Doprava“
Během měsíce května se chystáme navštívit Sbor dobrovolných hasičů v Temenici a policejní stanici v Šumperku.

Změna akcí vyhrazena.
Bližší informace budou včas sděleny.
Sledujte, prosím, nástěnky a webové stránky.


.

Informace ze školky:
SEO