Nejmenší třída Berušek je určená pro děti od 2 do 3 let a maximální počet dětí ve třídě je 15. Díky menšímu počtu dětí je možné s dětmi pracovat i individuálně, což pozitivně přispívá k rozvoji dětí v činnostech, ve kterých děti potřebují pomoct. O děti se starají kvalifikované paní učitelky a kvalifikovaná chůva, která pomáhá o děti pečovat.


V plánované a řízené činnosti se objevují i všechny složky výchovy. Děti se učí základním prvkům sebeobsluhy a osobní hygieny, učí se pravidla třídy, seznamují se se základními výtvarnými technikami, barvami, základům slušeného chování apod., a to vše hravou formou. Ve výchově a vzdělávání paní učitelky zařazují taktéž prvky Montessori, kdy jsou děti méně vedeny, ale více podporovány pedagogy v rozvíjení vlastního potenciálu a v nalezení své vlastní cesty k rozvíjení nejen inteligence a schopnosti, ale i umění spolupracovat a pomoci druhým. Taktéž třída nejmenších dětí spolupracuje s celonárodním projektem "Děti na startu"


Pro děti jsou připraveny:

  • pravidelné návštěvy knihovny
  • filmová představení
  • kulturní akce
  • výlety
  • a společná setkání s rodiči