Ceník pobytu dítěte v dětské skupině 2019/2020

 

Školné při celodenní docházce činí  3. 500 Kč.

 

Školné při polodenní docházce činí 2. 500 Kč.


 

Změny jsou platné k 1. 8. 2019


V ceně školného je obsaženo:

 • školné (energie, pronájem, mzdy...)
 • tvoření s rodiči dle ročních období, polodenní výlety bez rodičů
 • pitný režim

 

Stravné:

 • pro přijaté děti k měsíční docházce 46,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
 • děti si mohou nosit vlastní stravu 

 

Přihlašování a platba:

Přihlašování

 • Děti přihlášené k docházce na méně než 5 dní v týdnu mají možnost nad rámec běžné docházky využít místo uvolněné omluvením jiného dítěte.
 • Zájem o zvýšení docházky rodiče oznámí pracovníkům, pracovníci pak nabízejí volnou kapacitu telefonicky nebo formou SMS.

 

Odhlašování

 • V případě nemoci je možné vyzvednout si nahlášené jídlo ve školce, a to od 11:30 do 12. hodin.
 • Z hygienických důvodů lze ze stravy vydat pouze oběd, a to do rodiči přinesených nádob.
 • Ve výjimečných případech a po domluvě s paní učitelkou první dva dny.
 • Odhlásit jídlo je možné do 12:30 hodin předchozího dne.  
 • V případě nemoci prosíme o co nejrychlejší nahlášení předběžné doby nepřítomnosti dítěte.         

 

Platba

 • Úhrada platby školného v částce 3. 500 Kč za měsíc se provádí na bankovní účet našeho zařízení (č. ú.: 115-4076360297/0100), a to tak, aby vždy k 1. dni v kalendářním měsíci byly peníze na účtu.
 • Platba stravného se provádí zpětně. Stravné bude zaplaceno po obdržení podkladů k platbě stravného. Tyto podklady jsou zákonným zástupcům posílány emailem.
 • Každá prováděna úhrada na školní účet musí být řádně označena: jméno, měsíc, školné/stravné/registrace.