Základní školné:

 • celý den (6 a více hodin docházky denně) 3.500 Kč za měsíc
 • polodenní (0 – 6 hodin docházky denně) 2.500 Kč za měsíc

 

Týdenní ceník při celodenní docházce:

1.      den   ......................

500

2.      den   ......................

700

3.      den   ......................

850

4.      den   ......................

950

5.      den   ......................

1200 Kč = celý týden

 

V ceně školného jsou obsaženy skupinové aktivity, Montessori aktivity, vzdělávací program, pitný režim, ovoce a zelenina.

V ceně není zahrnuta strava!

Strava je zajištěna dodavatelsky z jídelny Střední průmyslové školy, kde se vedoucí kuchyně stará o kvalitu a pestrost stravy a hlídá její vyváženou hodnotu. Po celý den je dodržován pitný režim. Cena za jeden den činí 46 Kč (přesnídávka – oběd – svačinka).

 

Přihlašování a platba:

Přihlašování

 • Děti přihlášené k docházce na méně než 5 dní v týdnu mají možnost nad rámec běžné docházky využít místo uvolněné omluvením jiného dítěte.
 • Zájem o zvýšení docházky rodiče oznámí pracovníkům, pracovníci pak nabízejí volnou kapacitu telefonicky nebo formou SMS.

 

Odhlašování

 • V případě nemoci je možné vyzvednout si nahlášené jídlo ve školce, a to od 11:30 do 12. hodin.
 • Z hygienických důvodů lze ze stravy vydat pouze oběd, a to do rodiči přinesených nádob.
 • Ve výjimečných případech a po domluvě s paní učitelkou první dva dny.
 • Odhlásit jídlo je možné do 12:30 hodin předchozího dne.  
 • V případě nemoci prosíme o co nejrychlejší nahlášení předběžné doby nepřítomnosti dítěte.         

 

Platba

 • Úhrada platby školného v částce 3. 500 Kč za měsíc se provádí na bankovní účet našeho zařízení (č. ú.: 115-4076360297/0100), a to tak, aby vždy k 1. dni v kalendářním měsíci byly peníze na účtu.
 • Platba stravného se provádí zpětně. Stravné bude zaplaceno po obdržení podkladů k platbě stravného. Tyto podklady jsou zákonným zástupcům posílány emailem.
 • Každá prováděna úhrada na školní účet musí být řádně označena: jméno, měsíc, školné/stravné/registrace.