Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2019/2020

 

Školné při celodenní docházce činí  3. 500 Kč.

 

Školné při polodenní docházce činí 2. 500 Kč.

 

Pro přihlášené děti:

  • angličtina 50,- Kč/ lekci

 

Změny jsou platné k 1. 9. 2019


V ceně školného je obsaženo:

  • školné (energie, pronájem, mzdy...)
  • zpívání ve sboru, každý měsíc filmové pohádky, keramika pro větší děti, tvoření s rodiči dle ročních období, polodenní výlety bez rodičů
  • pitný režim

 

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 46,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
  • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře)