Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2017 / 2018

 

Školné při celodenní docházce činí  3. 500 Kč.

Týdenní ceník při celodenní docházce:

 1. den 500
 2. den 700
 3. den 850
 4. den 950
 5. den 1200 Kč = celý týden

 

Školné při polodenní docházce činí 2. 500 Kč.

Týdenní ceník při polodenní docházce:

 1. den 300
 2. den 500
 3. den 650
 4. den 750
 5. den 1000 Kč = celý týden

 

Pro přihlášené děti:

 • logopedie 100,- Kč / lekci
 • flétna 150,- Kč / měsíc

 

Změny jsou platné k 1. 9. 2017


V ceně školného je obsaženo:

 • školné (energie, pronájem, mzdy...)
 • kroužky (zpívání ve sboru-lektor, výtvarný), každý měsíc filmové pohádky, keramika pro větší děti, tvoření s rodiči dle ročních období, polodenní výlety bez rodičů
 • základní vyšetření dětí externím speciálním pedagogem a vedení pravidelných záznamů pro rodiče
  pitný režim

 

Stravné:

 • pro přijaté děti k měsíční docházce 46,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
 • děti si nemohou nosit vlastní stravu