Třída Myšek je určena pro děti ve věku od 3 do 5 let. O děti se starají dvě kvalifikované učitelky a školnice. Toto oddělení navštěvuje maximálně 24 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin (starší a mladší) a s každou skupinou se pracuje zvlášť. Paní učitelky vychází ve své činnosti ze ŠVP „Školka plná poznání“, který je rozpracován do týdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy, ve které se vyskytují i prvky Montessori pedagogiky. 

Součástí areálu školy je také zahrada, kde mají děti k dispozici:

  • dvě pískoviště
  • trampolínu
  • dřevěné hrací prvky
  • a spoustu dalších hraček

V letošním roce jsme začali pracovat s celonárodním programem "Děti na startu". Dále pro děti připravujeme různé výlety a kulturní akce. Často také pořádáme společná setkání s rodiči, při kterém upevňujeme vztahy mezi školkou a rodinou. Našim cílem je především zajistit spokojenost dětí.