Třída Myšek je určena pro děti ve věku od 2 do 4 let. O děti se starají dvě kvalifikované učitelky, asistentka a školnice. Toto oddělení navštěvuje 24 dětí, z toho 12 dívek a 12 chlapců. Paní učitelky vychází ve své činnosti ze ŠVP „Školka plná poznání“, který je rozpracován do týdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy, ve které se vyskytují i prvky Montessori pedagogiky.

Součástí areálu školy je také zahrada, kde mají děti k dispozici:

  • dvě pískoviště
  • trampolínu
  • skluzavku
  • a spoustu dalších hraček

V letošním roce jsme navázali spolupráci s týmem Andrle sport, se kterým budeme společně vytvářet metodiku pro zdravý pohybový vývoj dítěte. Nově se ve třídě Myšek věnujeme kroužku vaření – „Vaříme s Myškou“, který probíhá jednou za 14 dní. Starší děti mají možnost navštěvovat sboreček Borůvínek, se kterým se účastní i veřejného vystoupení. Dále pro děti připravujeme různé výlety a kulturní akce. Často také pořádáme společná setkání s rodiči, při kterém upevňujeme vztahy mezi školkou a rodinou. Našim cílem je především zajistit spokojenost dětí.