Třída Myšek je určena pro děti ve věku od 3 do 5 let. O děti se starají dvě kvalifikované učitelky a školnice. Toto oddělení navštěvuje maximálně 24 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin (starší a mladší) a s každou skupinou se pracuje zvlášť. Paní učitelky vychází ve své činnosti ze ŠVP „Školka plná poznání“, který je rozpracován do týdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy, ve které se vyskytují i prvky Montessori pedagogiky. 

Ve třídě Myšiček je zařazena výuka angličtiny hravou formou. Výuka probíhá každou středu.

 

Součástí areálu školy je také zahrada, kde mají děti k dispozici:

  • dvě pískoviště
  • trampolínu
  • dřevěné hrací prvky
  • a spoustu dalších hraček

 

Pro děti jsou připraveny:

  • návštěvy knihovny
  • filmová představení
  • výlety
  • kulturní akce
  • společná setkávání s rodiči (upevňujeme vztahy mezi školkou a rodinou)
  • v letošním roce jsme začali pracovat s celonárodní projektem "Děti na startu"  

 

Naším cílem je především zajistit spokojenost dětí.