"...MŠ Borůvka jde s dobou, používá moderní vyučovací metody, inovuje se, zapojuje se do řady projektů, soutěží atd. Prostě je fajn!..."

rodič ze třídy Soviček

 

"...při výchově a vzdělávání svých dětí vidím přátelský přístup, odbornost a nápaditost ze strany p. učitelek..."

rodič ze třídy Soviček

 

"...za silnou stránku MŠ Borůvka považuji osobní přístup a široký záběr - kultura, sport, flétny atd...."

rodič ze třídy Soviček

 

"...MŠ s menším počtem dětí, vstřícný a empatický přístup pedagogických pracovníků...."

rodič ze třídy Soviček

 

"...jsem spokojena s aktivitami pro děti v rámci běžného provozu, výlety či sportovní akce a lze vidět pokroky na dítěti...."

rodič ze třídy Soviček

 

"...přátelské a podnětné prostředí pro dítě i rodiče dětí, které projdou všemi stupni této MŠ. Děti jsou samostatnější, odpovědnější, méně bojácní, více si věří, mají hlubší znalosti a dovedou je prezentovat...."

rodič ze třídy Soviček

 

"...MŠ Borůvka je skvělá. Dávali jsme sem obě děti a jsme naprosto spokojeni...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...MŠ Borůvka má pestrou výuku s praktickými ukázkami, zajímavé výlety, odpolední program s rodiči...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...kolikrát mě překvapí, s čím dcera dojde domů - do jakých oblastí se ve školce alespoň základně zabrousí už v takto útlém věku, a to vše zábavou formou...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...při vzniklém problému se paní učitelky dítěti věnují a velmi dobře komunikují i s rodiči...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...přístup a výuka dětí je na velmi vysoké úrovni a zároveň je založena na rodinné atmosféře...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...velice kvituji individuální přístup k dětem a akceptování jejich větších či menších odlištností. Vztah dítě - učitel je nastaven tak akorát, není direktivní ani příliš demokratický...."

rodič ze třídy Myšek

 

"...paní učitelky jsou velice milé, dobré, spolehlivé a spravedlivé ke všem dětem, nedělají rozdíly a děti k nim mají důvěru...."

rodič ze třídy Berušek

 

"...za silnou stránku MŠ Borůvka považuji malý kolektiv dětí, zajímavé a netradiční metody výuky, praktické zapojení dětí do různých činností...."

rodič ze třídy Berušek

 

"...jsem ráda, že jsem si vybrala MŠ Borůvka, protože vím, že mé dítě je tam v bezpečí...."

rodič ze třídy Berušek

 

"...MŠ Borůvka pracuje s malým kolektivem dětí a učitelky se tak mohou věnovat individuálně každému dítěti...."

rodič ze třídy Berušek

 

"...dítě je spokojené, MŠ má pozitivní vliv na výchovu mého dítěte (umí a zná spoustu nových věcí...."

rodič ze třídy Berušek

 

"...za silnou stránku MŠ Borůvky považuji lásku k dětem...."

rodič ze třídy Berušek