• Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.
  • Pro výchovu a vzdělávání využívá dvě pracoviště. Jedno se nachází na náměstí Míru 22, kde je třída Soviček především pro děti předškolního věku s maximálním počtem 15 dětí.
  • Škola se nachází v 1. patře historické budovy.
  • Druhé pracoviště se nachází na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity.
  • Zde se nachází třída Myšek až pro 24 dětí ve věku od 3 do 5 let, rozdělených na 2 skupinky a třída Berušek pro 15 dětí ve věku 2- 3 let.
  • Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem.

 

Jelikož jsme doposud nemohli vyhovět všem zájemcům o naši mateřskou školu a taktéž jsme se rozhodli, že budeme podporovat zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, od 1. 8. 2017 otevíráme naši dětskou skupinu - BROUČCI, která je určená pro děti od 1,5 roku do 3 let.

Pro velký zájem o naši dětskou skupinu pokračujeme v tomto projektu i nadále, a to od 1. 8. 2019.