Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.

Pro výchovu a vzdělávání využívá dvě pracoviště. Jedno se nachází na náměstí Míru 22, kde je třída Soviček až pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Škola se nachází v 1. patře historické budovy. Děti mají k dispozici hernu, třídu, ložnici, jídelnu a v budově se nachází tělocvičny a sauna.

Druhé pracoviště se nachází na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity. Zde se nachází třída Myšek až pro 24 dětí ve věku od 3 do 4 let, rozdělených na 2 skupinky a třída Berušek pro 15 dětí ve věku 2- 3 let. Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem. K dispozici děti mají šatny, prostorné herny, součástí jsou prostory pro jídelnu, ložnici. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Co umí borůvka s dětmi nejlépe

 • maximálně 12 dětí v kolektivu umožňuje individuálnější přístup a širší péči na míru dítěte.
 • všechny učitelky mají téměř rodinný kontakt s každým dítětem – poznají, co je pro něj dobré.
 • osobní přístup umožňuje plnohodnotně rozvíjet také děti s různým postižením nebo děti výjimečně nadané.
 • každá učitelka prochází důsledným přijímacím testováním a průběžná práce i vzdělávání je průběžně auditováno.
 • dohlížíme na pestrý a zdravý jídelníček s apelem na zdraví dětí.
 • rodiče vnímáme jako partnery výchovy dítěte, proto tento trojúhelník úmyslně propojujeme informačně i společnými akcemi.

Jak tyto principy naplňujeme?

 • pracujeme dle schváleného výukového programu Školka plná poznání, zaměřeného na zdravý životní styl
 • pracujeme s celonárodním projektem "Děti na startu" 
 • pro předškolní děti je plošně zaveden stimulační program Maxík, jehož prvky se využívají ve výchovně vzdělávacím procesu i pro nejmenší děti
 • učíme se základy angličtiny hravou formou
 • zpíváme a vystupujeme se sborečkem Borůvínek, kde jsou děti od 3 let
 • učíme se na flétničky a vystupujeme
 • vzděláváme se v eko-učebně
 • spolupracujeme s městem Šumperk při reprezentaci města a Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk při polytechnickém vzdělávání

Personální obsazení mateřské školky Borůvka

Ředitelka: Ing. Hana Gajdošová Borůvková
Ekonomka: Ing. Eliška Beková

Třída Berušky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 2-3 let.

 • p. učitelka: Bc. Petra Penková
 • chůva: Kateřina Šimoníková
 • asistentka pedagoga: Věra Rychtaříková
 • školnice: Markéta Janzová

 

Třída Myšky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 3-4 let.

 • p. učitelka: Kristýna Jašková
 • p. učitelka: Alena Šumberová
 • školnice: Markéta Janzová

 

Třída Sovičky, Nám. Míru 22, Šumperk. Pro děti od 4-6 let.

 • p. učitelka: Mgr. Alena Sirkovská
 • p. učitelka: Kateřina Kozáková
 • školnice: Radka Babištová

Fotogalerie