Vážení rodiče,
chtěli bychom vás informovat o současné situaci ve školce.
Již máme po zápisech a můžeme se s důvěrou těšit na nový školní rok. Budeme otevírat tři třídy. Dvě třídy budou pro mateřskou školu a třetí pro dětskou skupinu. V dětské skupině – Broučci – budou pobývat nejmladší děti, aby se mohly nerušeně věnovat hraní, odpočinku a výuce. Třída MŠ – Sovičky –  bude určena pro děti od 4 do 6 let, především předškoláčky a třída Berušky – určena pro děti od 2 do 4 let. Dopolední výuka bude rozdělena. Každou skupinu povede jedna stálá paní učitelka a děti budou vzdělávány ve dvou různých prostorech, aby byla zachována optimální individualizace ve vzdělávání. Od září budeme pouze v prostorách Paláce Schönberg, kde máme vybudovanou krásnou vnitřní zahradu. I v následujícím období pro vaše děti budeme udržovat kvalitu ve vzdělávání a především v jejich individuálním rozvoji. Všechny děti ve školce budou mít možnost navštěvovat hravou angličtinu, aktivity zaměřené na zdravé stravování a pohyb a nově i pro mladší děti bude používán stimulační program Maxík.
Dále budeme pro děti připravovat pohybové aktivity – „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, budeme pokračovat v hudebním vzdělávání – seznámení s flétničkou a uplatňování prvků Montessori pedagogiky. S dalšími aktivitami budete seznámeni na společné schůzce rodičů plánovanou na srpen.

Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další setkání.

Se srdečným pozdravem kolektiv MŠ a DS Borůvka