Denní program

Provozní doba Dětské skupiny:

Provozní doba je od 6:30 do 16:00 hodin.

Denní program:

 • Denní program je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk.
 • Střídá se volná hra, řízená činnost a doba odpočinku.
 • Tím dítě zcela svobodně projevuje svou individualitu a osobnost a v neposlední řadě získává i první sociální zkušenost.
 • Naší snahou je, aby se děti ve skupině cítily jistě a bezpečně.
 • K tomu jim napomáhá i pravidelný režim.
 • Časy jsou orientační, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí, tzn. v případě potřeby děti individuálně jedí a odpočívají.
 • Po předchozí domluvě lze dítě vyzvednout kdykoliv během dne.
 • Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou.
 • Při zpoždění nám dejte co nejdříve vědět na příslušné telefonní číslo konkrétní třídy.

Příchod a odchod:

6:30 – 8:15     příchod dětí, volná hra, činnosti dle vlastního výběru, individuální přístup, průběžná svačinka dle individuálních potřeb dítěte, úklid hraček

8:15 – 11:20  zájmové a vzdělávací činnosti ve třídě a na zahradě  

11:20 – 12:00 hygiena, oběd, hygiena, ukládání k odpočinku

12:00 – 14:30 odpočinek s pohádkou, průběžná svačinka

14:30 – 16:00 odpolední zájmové a vzdělávací činnosti ve třídě a na zahradě, rozloučení s kamarády, odchod domů

Nabídka aktivit:

 • Naše nabídka aktivit pro děti je různorodá.
 • Snažíme se všestranně rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech psychosociálního a fyzického vývoje.
 • K veškerým činnostem se snažíme děti co nejvíce motivovat, do ničeho je však nenutíme a respektujeme individuální tempo vývoje.
 • Rozvíjíme jejich samostatnost v sebeobsluze.
 • Dítě se učí žít v kolektivu a navzájem se respektovat.

Naší snahou je být rodičům partnerem při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Spolupráci rodičů s pedagogy při výchovně-vzdělávacím procesu považujeme za klíčovou. Individuálně sledujeme potřeby jednotlivých rodin a snažíme se jim vyhovět.

U dětí mladších 3 let dáváme více prostoru na hraní, pohyb, hru s míčem, prstové hry apod.

Během dne se dále věnujeme činnostem zaměřeným na:

 • rozvoj hrubé i jemné motoriky (cvičení v prostoru, vyrábění z různých materiálů, práce s modelínou a přírodními materiály, apod.)
 • zdokonalování pohybu (překážkové dráhy, procházky do okolí, hry s míčem, cvičení)
 • rozvoj řeči (básničky, zpěv, tanec, rytmizace)
 • rozvoj smyslů pomocí her (cvičení zraku, sluchu, hmatu)
 • rozvoj rozumové oblasti (témata vybíráme s ohledem na věkové složení skupiny, s ohledem na roční období)