O nás

  • Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.
  • Pro výchovu a vzdělávání využívá pracoviště na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg, s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity.
  • Zde se nachází třída Soviček až pro 24 dětí ve věku od 3,5 do 6 let, rozdělených na 2 skupinky (mladší Sovičky a starší Sovičky – předškolní věk).
  • Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem.

Jelikož jsme doposud nemohli vyhovět všem zájemcům o naši mateřskou školu a taktéž jsme se rozhodli, že budeme podporovat zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, od 1. 8. 2017 otevíráme naši dětskou skupinu – BROUČCI, která je určená pro děti od 1,5 roku do 3 let.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) využívá Dětská skupina – Borůvka od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019 dotace č. OPZ/1.2/132/0006612 na realizaci tohoto projektu.

Pro velký zájem o naši dětskou skupinu pokračujeme v tomto projektu i nadále, a to od 1. 8. 2019.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) využívá Dětská skupina – Borůvka od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2022 dotace č. OPZ/1.2/101/0011826 na realizaci tohoto projektu.