O nás

  • Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.
  • Pro výchovu a vzdělávání využívá pracoviště na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg, s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity.
  • Zde se nachází třída Soviček až pro 24 dětí ve věku od 3 do 6 let a třída Berušek až pro 15 dětí ve věku od 2 do 3 let.
  • Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem.

Jelikož jsme doposud nemohli vyhovět všem zájemcům o naši mateřskou školu a taktéž jsme se rozhodli, že budeme podporovat zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, od 1. 8. 2017 máme otevřenou naši dětskou skupinu – BROUČCI, která je určená pro děti od 1,5 roku do 3 let.