Napsali o nás …

„…MŠ Borůvka jde s dobou, používá moderní vyučovací metody, inovuje se, zapojuje se do řady projektů, soutěží atd. Prostě je fajn!…“

rodič ze třídy Soviček

„…při výchově a vzdělávání svých dětí vidím přátelský přístup, odbornost a nápaditost ze strany p. učitelek…“

rodič ze třídy Soviček

„…za silnou stránku MŠ Borůvka považuji osobní přístup a široký záběr – kultura, sport, flétny atd….“

rodič ze třídy Soviček

„…MŠ s menším počtem dětí, vstřícný a empatický přístup pedagogických pracovníků….“

rodič ze třídy Soviček

„…jsem spokojena s aktivitami pro děti v rámci běžného provozu, výlety či sportovní akce a lze vidět pokroky na dítěti….“

rodič ze třídy Soviček

„…přátelské a podnětné prostředí pro dítě i rodiče dětí, které projdou všemi stupni této MŠ. Děti jsou samostatnější, odpovědnější, méně bojácní, více si věří, mají hlubší znalosti a dovedou je prezentovat….“

rodič ze třídy Soviček

„…MŠ Borůvka je skvělá. Dávali jsme sem obě děti a jsme naprosto spokojeni….“

rodič ze třídy Myšek

„…MŠ Borůvka má pestrou výuku s praktickými ukázkami, zajímavé výlety, odpolední program s rodiči….“

rodič ze třídy Myšek

„…kolikrát mě překvapí, s čím dcera dojde domů – do jakých oblastí se ve školce alespoň základně zabrousí už v takto útlém věku, a to vše zábavou formou….“

rodič ze třídy Myšek

„…při vzniklém problému se paní učitelky dítěti věnují a velmi dobře komunikují i s rodiči….“

rodič ze třídy Myšek

„…přístup a výuka dětí je na velmi vysoké úrovni a zároveň je založena na rodinné atmosféře….“

rodič ze třídy Myšek

„…velice kvituji individuální přístup k dětem a akceptování jejich větších či menších odlištností. Vztah dítě – učitel je nastaven tak akorát, není direktivní ani příliš demokratický….“

rodič ze třídy Myšek

„…paní učitelky jsou velice milé, dobré, spolehlivé a spravedlivé ke všem dětem, nedělají rozdíly a děti k nim mají důvěru….“

rodič ze třídy Berušek

„…za silnou stránku MŠ Borůvka považuji malý kolektiv dětí, zajímavé a netradiční metody výuky, praktické zapojení dětí do různých činností….“

rodič ze třídy Berušek

„…jsem ráda, že jsem si vybrala MŠ Borůvka, protože vím, že mé dítě je tam v bezpečí….“

rodič ze třídy Berušek

„…MŠ Borůvka pracuje s malým kolektivem dětí a učitelky se tak mohou věnovat individuálně každému dítěti….“

rodič ze třídy Berušek

„…dítě je spokojené, MŠ má pozitivní vliv na výchovu mého dítěte (umí a zná spoustu nových věcí….“

rodič ze třídy Berušek

„…za silnou stránku MŠ Borůvky považuji lásku k dětem….“

rodič ze třídy Berušek