Berušky

Třída Berušek je určena pro děti ve věku od 2 do 3 let. O děti se starají kvalifikované učitelky, asistentka pedagoga a chůva, které pomáhá o děti pečovat. Toto oddělení navštěvuje maximálně 15 dětí. Díky menšímu počtu dětí je možné s dětmi pracovat i individuálně, což pozitivně přispívá k rozvoji dětí v činnostech, ve kterých děti potřebují pomoct.. Paní učitelky vychází ve své činnosti ze ŠVP „Školka plná poznání“, který je rozpracován do týdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy, ve které se vyskytují i prvky Montessori pedagogiky, kdy jsou děti méně vedeny, ale více podporovány pedagogy v rozvíjení vlastního potenciálu a v nalezení své vlastní cesty k rozvíjení nejen inteligence a schopnosti, ale i umění spolupracovat a pomoci druhým.

Součástí areálu školy je také zahrada, kde mají děti k dispozici:

 • dvě pískoviště
 • trampolínu
 • dřevěné hrací prvky
 • a spoustu dalších hraček

Pro děti jsou připraveny:

 • návštěvy knihovny
 • filmová představení
 • výlety
 • kulturní akce
 • aktivity zaměřené na zdravé stravování a pohyb
 • společná setkávání s rodiči (upevňujeme vztahy mezi školkou a rodinou)
 • spolupracujeme s projektem „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“  

Naším cílem je především zajistit spokojenost dětí.