Proč s námi

Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.

Pro výchovu a vzdělávání využívá nyní jedno pracoviště, které se nachází na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg, s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity. V současné době je mateřská škola rozdělena na dvě třídy, a to na třídu Soviček až pro 24 dětí ve věku 3 – 6 let a třídu Berušek až pro 15 dětí ve věku 2 – 3 roky. Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem. K dispozici děti mají šatny, prostorné herny, součástí jsou prostory pro jídelnu, ložnici. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Součástí školky je i služba Dětská skupina „Broučci“ – Dětská skupina Broučci je alternativní službou péče o předškolní děti, a to od 1,5 roku do 3 let. Zařízení poskytuje hlídání dětí, není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem služby je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Více o skupině Broučci ZDE >>

Co umí borůvka s dětmi nejlépe

 • výchova a vzdělávání dětí již od 2 let věku
 • maximálně 12 dětí v kolektivu umožňuje individuálnější přístup a širší péči na míru dítěte
 • respektování jedinečnosti dítěte
 • rozvíjíme osobnost dítěte pro stránce pohybové, hudební, výtvarné i jazykové
 • nabízíme příjemné a rodinné prostředí
 • pro děti jsou přichystány prostory s moderním vybavením a pomůckami
 • součástí MŠ je vlastní zahrada s herními prvky, květinovými, ovocnými a bylinkovými záhony, o které se děti pomáhají starat
 • všechny učitelky mají téměř rodinný kontakt s každým dítětem – poznají, co je pro něj dobré
 • osobní přístup umožňuje plnohodnotně rozvíjet také děti s různým postižením nebo děti výjimečně nadané
 • s dětmi pracuje empatický kvalifikovaný pedagogický sbor, asistentky pedagoga a profesionální chůvy
 • každá učitelka prochází důsledným přijímacím testováním a průběžná práce i vzdělávání je průběžně auditováno
 • dohlížíme na pestrý a zdravý jídelníček s apelem na zdraví dětí
 • rodiče vnímáme jako partnery výchovy dítěte, proto tento trojúhelník úmyslně propojujeme informačně i společnými akcemi

Jak tyto principy naplňujeme?

 • pracujeme dle schváleného výukového programu Společně objevujeme svět kolem nás, zaměřeného na zdravý životní styl
 • do výchovy a vzdělávání zařazujeme prvky Montessori pedagogiky
 • jsme zapojeni do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • nabízíme celonárodní program „Děti na startu“ – pro děti ze školky i mimo ni
 • nabízíme logopedickou prevenci, speciálně pedagogickou péči a canisterapii
 • pro předškolní děti je plošně zaveden stimulační program Maxík, jehož prvky se využívají ve výchovně vzdělávacím procesu, menší děti začínají s grafomotorickým cvičením
 • při výuce využíváme moderní technologie (interaktivní tabule, Bee-Bot)
 • učíme se základy angličtiny hravou formou
 • nabízíme zájmové aktivity – angličtina hrou, šikovné ručičky, Děti na startu
 • učíme se na flétničky
 • vzděláváme se v EKO-učebně
 • pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu Šumperk
 • zajišťujeme dětem plavecký a lyžařský výcvik
 • účastníme se Vítání občánků, zahajování Vánočních trhů v městě Šumperk, organizujeme Andělský pochod s dětmi po městě Šumperk, Šumperské stopovačky atd.
 • spolupracujeme s městem Šumperk při reprezentaci města, Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk při polytechnickém vzdělávání, 5. ZŠ Vrchlického, Pontis, Střední zdravotnickou školou atd.

Personální obsazení Mateřské školy Borůvka

Ředitelka: Bc. Petra Penková
Ekonom: Ing. Eliška Beková

Třída Berušky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 2-3 let.

 • p. učitelka/asistentka pedagoga: Mgr. Denisa Šínová, DiS.
 • p. učitelka: Bc. Petra Penková
 • asistentka pedagoga: Kateřina Šimoníková
 • školní asistentka: Andrea Dzurjová

Třída Sovičky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 3-6 let.

 • p. učitelka: Mgr. Alena Sirkovská
 • p. učitelka: Bc. Adéla Bilošová
 • asistentka pedagoga: Věra Rychtaříková
 • asistentka pedagoga: Michaela Bartošková
 • provozní zaměstnanec: Radka Babištová