Proč s námi

Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt s hlavní ambicí individuálního přístupu ke každému dítěti.

Pro výchovu a vzdělávání využívá nyní jedno pracoviště, které se nachází na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg, s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity. V současné době je mateřská škola rozdělena na dvě třídy, a to na třídu Soviček až pro 24 dětí ve věku 4 – 6 let a třídu Berušek až pro 15 dětí ve věku 2 – 4 roky. Škola je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem. K dispozici děti mají šatny, prostorné herny, součástí jsou prostory pro jídelnu, ložnici. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Součástí školky je i služba Dětská skupina „Broučci“ – Dětská skupina Broučci je alternativní službou péče o předškolní děti, a to od 1,5 roku do 3 let. Zařízení poskytuje hlídání dětí, není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem služby je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Více o skupině Broučci ZDE >>

Co umí borůvka s dětmi nejlépe

 • maximálně 12 dětí v kolektivu umožňuje individuálnější přístup a širší péči na míru dítěte.
 • všechny učitelky mají téměř rodinný kontakt s každým dítětem – poznají, co je pro něj dobré.
 • osobní přístup umožňuje plnohodnotně rozvíjet také děti s různým postižením nebo děti výjimečně nadané.
 • každá učitelka prochází důsledným přijímacím testováním a průběžná práce i vzdělávání je průběžně auditováno.
 • dohlížíme na pestrý a zdravý jídelníček s apelem na zdraví dětí.
 • rodiče vnímáme jako partnery výchovy dítěte, proto tento trojúhelník úmyslně propojujeme informačně i společnými akcemi.

Jak tyto principy naplňujeme?

 • pracujeme dle schváleného výukového programu Školka plná poznání, zaměřeného na zdravý životní styl
 • jsme zapojeni do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • pro předškolní děti je plošně zaveden stimulační program Maxík, jehož prvky se využívají ve výchovně vzdělávacím procesu i pro nejmenší děti
 • učíme se základy angličtiny hravou formou
 • nabízíme aktivity zaměřené na zdravé stravování a pohyb
 • učíme se na flétničky
 • vzděláváme se v eko-učebně
 • spolupracujeme s městem Šumperk při reprezentaci města a Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk při polytechnickém vzdělávání

Personální obsazení mateřské školky Borůvka

Ředitelka: Bc. Petra Penková
Ekonomka: Ing. Eliška Beková

Třída Berušky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 2-4 let.

 • p. učitelka: Bc. Petra Penková
 • p. učitelka: Adriana Gacho
 • chůva: Kateřina Šimoníková

Třída Sovičky, Langrova 25, Šumperk. Pro děti od 4-6 let.

 • p. učitelka: Anna Misiorzová
 • p. učitelka: Anna Doubravová, DiS.
 • asistentka pedagoga: Věra Rychtaříková
 • školnice: Radka Babištová