Zápis do MŠ a DS Borůvka na školní rok 2024/2025 proběhne 6. – 7. 5. 2024

INFORMACE RODIČŮM K ZÁPISU DĚTÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hod. a v úterý 7. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu vyplněné tyto dokumenty:
1) žádost o přijetí

2) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

V případě dětí do 3 let věku prosíme o vyplnění obou dokumentů (žádost o přijetí a vyjádření lékaře) pro obě organizace (mateřskou školu i dětskou skupinu).
Na základě věku všech přijatých dětí budou děti rozdělené do příslušných tříd.

V případě, že se zákonný zástupce v daném termínu nemůže z jakéhokoli důvodu dostavit k zápisu osobně, je možné si domluvit individuální schůzku či zaslat potřebné dokumenty na e-mailovou adresu ředitelky boruvka@skolkasumperk.cz.