Broučci

Co je dětská skupina?

Je to nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Umístění dítěte do zařízení by mělo mít návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.

Služba je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2014.

Zákon upravuje:

 • podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a
 • podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Dětská skupina „Broučci“

 • Dětská skupina Broučci je alternativní službou péče o předškolní děti, a to od 1,5 roku do 3 let.
 • Nachází se na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg s budovami kompletně chráněným prostorem pro venkovní aktivity.
 • Skupina je umístěna v 1. patře nového objektu, kde se děti mohou dostat i výtahem.
 • Zbudované prostory pro dětskou skupinu Broučci mají kapacitu 12 dětí.
 • Najdete zde mimo jiné šatnu, prostornou hernu, která je vybavena prostorem pro stolování s omyvatelnou podlahou a kobercovou částí sloužící ke hraní, spanítělesnou výchovu.
 • V prostoru herny je umístěna interaktivní tabule, balanční prvky a nábytek pro uložení hraček pro děti.
 • Vnitřní prostory dětské skupinky jsou zařízeny moderně a vzdušně, takže při špatném počasí není nejmenší problém zůstat s dětmi doma a věnovat se nějaké rukodělné či didaktické činnosti
 • Hračky jsou zaměřeny na rozvoj dovedností dětí a jsou vybírány dle vhodnosti pro dvouleté děti.

Proč dát své dítě právě k nám?

 • Naše nově otevřené zařízení péče o děti je to pravé místo, kde si vaše děti hrají a učí se zároveň
 • O Vaše dítě se nejen postaráme, ale zároveň pomůžeme k jeho aktivnímu rozvoji.
 • Vedeme děti k zapojování všech smyslů, pomocí nichž lépe a rychleji poznávají svět.
 • Dáváme průchod přirozené zvědavosti a rozvíjíme jejich poznání.
 • Budoucí dospělí lidé si zde osvojí pevné základy všeho, co budou v životě opravdu potřebovat: jak žít, co dělat a jak vůbec být.
 • Dětská skupina bude pravděpodobně místo prvního kontaktu dítěte s kolektivem.
 • Dítě se tu naučí dorozumět se s vrstevníky, navázat kontakt s cizími dospělými, osmělit se, podělit se o hračky, prostor i pozornost rodičů.
 • Také jim to dává možnost trochu se osamostatnit od svých maminek a pokoušet se prosadit mezi ostatními dětmi.
 • Díky interakci s vrstevníky se vyvíjí a zvyšuje tak svou emoční a sociální inteligenci.

Co nabízíme?

 • Nabízíme příjemné prostředí
 • Individuální,  empatický, nedirektivní přístup
 • Prvky Montessori pedagogiky
 • Poradenství pro rodiče v oblasti výchovy a dalších rodičovských kompetencí
 • Kvalitní pečovatelky
 • Pružnou pracovní dobu dle potřeb rodičů a dětí
 • Malý kolektiv
 • Vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí, jelikož pečujeme o děti v menších skupinkách dětí
 • Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován Plán výchovy a péče
 • Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické
 • Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok
 • Dle obsazenosti a zájmu nabízíme individuální hlídání během celého roku (cena: 250 Kč/hodina)
 • Pomáháme rodičům s nástupem do zaměstnání.
 • Díky menšímu počtu dětí máme možnost více vnímat přirozenost a potřeby každého z nás.
 • Nabízíme rodinné prostředí.
 • Poskytujeme bezpečné místo pro děti, které se teprve seznamují s jiným než domácím prostředím.
 • Menší počet dětí pro pevnější vztahy mezi nimi.
 • Program Dětské skupiny se v mnohém podobá programu klasické mateřské školky.

Co je naším cílem?

 • Je to především sociální adaptace – zvládnutí odloučení od rodiny, adaptace na nové prostředí i nové autority
 • Učení správného chování v kolektivu
 • Naším úkolem je taktéž výchovná část programu
 • Nácvik sebeobsluhy a dodržování správných hygienických a samoobslužných návyků a formou hry je připravit na vyšší stupeň do školky
 • Vytvářet malé skupinky dětí s důrazem na osobní přístup