Volná místa

Pokud hledáte vhodnou mateřskou školu pro Vaše děti, jejíž hlavní ambicí je individuální přístup ke každému dítěti, nabízíme Vám poslední volná místa v naší MŠ a DS.

Co umí borůvka s dětmi nejlépe?

 • výchova a vzdělávání dětí již od 2 let věku
 • maximálně 12 dětí v kolektivu umožňuje individuálnější přístup a širší péči na míru dítěte
 • respektování jedinečnosti dítěte
 • rozvíjíme osobnost dítěte pro stránce pohybové, hudební, výtvarné i jazykové
 • nabízíme příjemné a rodinné prostředí
 • pro děti jsou přichystány prostory s moderním vybavením a pomůckami
 • součástí MŠ je vlastní zahrada s herními prvky, květinovými, ovocnými a bylinkovými záhony, o které se děti pomáhají starat
 • všechny učitelky mají téměř rodinný kontakt s každým dítětem – poznají, co je pro něj dobré
 • osobní přístup umožňuje plnohodnotně rozvíjet také děti s různým postižením nebo děti výjimečně nadané
 • s dětmi pracuje empatický kvalifikovaný pedagogický sbor, asistentky pedagoga a profesionální chůvy
 • každá učitelka prochází důsledným přijímacím testováním a průběžná práce i vzdělávání je průběžně auditováno
 • dohlížíme na pestrý a zdravý jídelníček s apelem na zdraví dětí
 • rodiče vnímáme jako partnery výchovy dítěte, proto tento trojúhelník úmyslně propojujeme informačně i společnými akcemi

Jak tyto principy naplňujeme?

 • pracujeme dle schváleného výukového programu Školka plná poznání, zaměřeného na zdravý životní styl
 • do výchovy a vzdělávání zařazujeme prvky programu Začít spolu
 • jsme zapojeni do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • pro předškolní děti je plošně zaveden stimulační program Maxík, jehož prvky se využívají ve výchovně vzdělávacím procesu i pro nejmenší děti
 • při výuce využíváme moderní technologie (interaktivní tabule)
 • učíme se základy angličtiny hravou formou
 • nabízíme zájmové aktivity zaměřené na zdravé stravování (zdravé vaření) a pohyb (sportovní gymnastika)
 • učíme se na flétničky
 • vzděláváme se v EKO-učebně
 • pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu Šumperk
 • zajišťujeme dětem plavecký a lyžařský výcvik
 • spolupracujeme s městem Šumperk při reprezentaci města a Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk při polytechnickém vzdělávání

V případě zájmu můžete kontaktovat paní ředitelku Bc. Petru Penkovou na e-mailu boruvka@skolkasumperk.cz či na tel. č. 725 166 774.

Kolektiv MŠ a DS Borůvka