Ceník mateřské školy

Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2022/2023

Školné při celodenní docházce činí  4.900 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 3.900 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.200 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v MŠ celý měsíc činí 2.700 Kč.


V ceně školného je obsaženo:

 • energie, pronájem, mzdy
 • aktivity pro děti
 • pitný režim (nad rámec stanovený vyhláškou), ovoce a zelenina

Stravné:

 • pro přijaté děti k měsíční docházce 75,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
 • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře) 

Nový ceník od 1. 10. 2022:

Děti 3 – 6 let

 • ranní svačina 19 Kč
 • oběd 41 Kč
 • odpolední svačina 15 Kč

Děti 7 – 10 let

 • ranní svačina 19 Kč
 • oběd 47 Kč
 • odpolední svačina 15 Kč

Změny jsou platné k 1. 10. 2022