Ceník mateřské školy

Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2023/2024

Školné při celodenní docházce činí  5.100 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 4.100 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.400 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v MŠ celý měsíc činí 2.900 Kč.


V ceně školného je obsaženo:

 • energie, pronájem, mzdy
 • aktivity pro děti – např. odpolední aktivity, cvičení se Sokolem, logopedická prevence pro přihlášené děti
 • pitný režim (nad rámec stanovený vyhláškou), ovoce a zelenina

Stravné:

 • pro přijaté děti k měsíční docházce 83,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
 • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře) 

Nový ceník od 1. 4. 2023:

Děti 3 – 6 let

 • ranní svačina 20 Kč (16 Kč svačina + 4 Kč nápoj)
 • oběd 47 Kč
 • odpolední svačina 16 Kč

Děti 7 – 10 let

 • ranní svačina 20 Kč (16 Kč svačina + 4 Kč nápoj)
 • oběd 54 Kč
 • odpolední svačina 16 Kč

Změny jsou platné k 1. 4. 2023