Ceník

Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2020/2021

Školné při celodenní docházce činí  4. 000 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 3. 000 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 6. 000 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v MŠ celý měsíc činí 2. 000 Kč.

Pro přihlášené děti:

  • angličtina 50,- Kč/ lekci

Změny jsou platné k 1. 9. 2020


V ceně školného je obsaženo:

  • energie, pronájem, mzdy
  • aktivity pro děti
  • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 53,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
  • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře)