Ceník mateřské školy

Ceník pobytu dítěte v Mateřské škole 2021/2022

Školné při celodenní docházce činí  4.700 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 3.700 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.000 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v MŠ celý měsíc činí 2.500 Kč.

Pro přihlášené děti:

 • angličtina 50,- Kč/ lekci


V ceně školného je obsaženo:

 • energie, pronájem, mzdy
 • aktivity pro děti
 • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

 • pro přijaté děti k měsíční docházce 60,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
 • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře) 

Nový ceník od 1. 2. 2021:

Děti 3 – 6 let

 • ranní svačina 13 Kč
 • oběd 34 Kč
 • odpolední svačina 13 Kč

Děti 7 – 10 let

 • ranní svačina 13 Kč
 • oběd 38 Kč
 • odpolední svačina 13 Kč

Změny jsou platné k 1. 9. 2021