Ceník dětské skupiny

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2024/2025

Školné při celodenní docházce činí  4.700 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 4.300 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.200 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v DS celý měsíc činí 2.700 Kč.


V ceně školného je obsaženo:

  • energie, pronájem, mzdy
  • aktivity pro děti
  • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 83,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
  • děti si nemohou nosit vlastní stravu (pouze na doporučení lékaře) 

Nový ceník od 1. 4. 2023:

Děti 3 – 6 let

  • ranní svačina 20 Kč (16 Kč svačina + 4 Kč nápoj)
  • oběd 47 Kč
  • odpolední svačina 16 Kč

Změny jsou platné k 1. 4. 2024