Ceník dětské skupiny

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2021/2022

Školné při celodenní docházce činí  4.700 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 3.700 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.000 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v DS celý měsíc činí 2.500 Kč.


V ceně školného je obsaženo:

  • energie, pronájem, mzdy
  • aktivity pro děti
  • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 60,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
  • děti si mohou nosit vlastní stravu

Nový ceník od 1. 2. 2021:

Děti 3 – 6 let

  • ranní svačina 13 Kč
  • oběd 34 Kč
  • odpolední svačina 13 Kč

Změny jsou platné k 1. 9. 2021