Ceník dětské skupiny

Ceník pobytu dítěte v dětské skupině 2020/2021

Školné při celodenní docházce činí  4. 000 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 3. 000 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí  6. 000 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v DS celý měsíc činí 2. 000 Kč. 

Změny jsou platné k 1. 9. 2020

V ceně školného je obsaženo:

  • školné (energie, pronájem, mzdy…)
  • tvoření s rodiči dle ročních období, polodenní výlety bez rodičů
  • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 60,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)
  • děti si mohou nosit vlastní stravu