Ceník dětské skupiny

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2022/2023

Školné při celodenní docházce činí  4.700 Kč.

Školné při polodenní docházce činí 4.300 Kč.

Školné při docházce sourozenců činí 7.200 Kč.

Školné při nepřítomnosti dítěte v DS celý měsíc činí 2.700 Kč.


V ceně školného je obsaženo:

  • energie, pronájem, mzdy
  • aktivity pro děti
  • pitný režim, ovoce a zelenina

Stravné:

  • pro přijaté děti k měsíční docházce 75,- Kč (svačinka, oběd, svačinka)

Nový ceník od 1. 10. 2022:

Děti 3 – 6 let

  • ranní svačina 19 Kč
  • oběd 41 Kč
  • odpolední svačina 15 Kč

Změny jsou platné k 1. 1. 2023