Spolupracujeme s PROFI ŠKOLOU

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využívá MŠ Borůvka od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 dotace č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018453 na realizaci projektu MŠ Borůvka 80.